proffs.nu   Supportbasen

Lathund för att skapa en slipstream-CD med Windows XP och Service Pack 3

En Windows XP-CD med Service Pack 3 är en stor fördel om man ska installera Windows XP.

En sådan slipstream-CD innehåller alla viktiga uppdateringar som släpptes under åren 2001 - 2007. Man slipper att
ladda ner och installera hundratals uppdateringar i efterhand. Originalutgåvan av Windows XP kan inte användas om hårddisken
är större än 137 GB, vilket numera är regel snarare än undantag. En Windows XP-CD med Service Pack 3 har inte det problemet.

Denna lathund visar hur enkelt det är att skapa en Windows XP-CD med Service Pack 3.
När det gäller Windows Vista och Windows 7 finns det inte någon liknande metod.

Du tillämpar alla fakta på denna webbsida under eget ansvar!

Uppdaterad 2010-11-06.

 

1
Starta Windows XP. Är du tvungen att använda Windows Vista måste du följa den speciella instruktionen i steg 12 nedan.

Se till att du har installerat Nero och IsoBuster. Du kan ladda ner fullt fungerande demoversioner utan kostnad. Båda programmen finns på svenska.

Det går att använda andra program, t ex gratisprogrammet ImgBurn, men Nero och IsoBuster är bra val.

Starta Utforskaren (Windows Explorer).

1

2
För att förenkla saker och ting skapar du tre nya mappar, BOOT, SP och XP, förslagsvis på enhet D, om du har en sådan, annars på enhet C.

2

3
Klicka på Mappalternativ... (Folder Options...) på menyn Verktyg (Tools).

3

4
Se till att Visa dolda filer och mappar (Show hidden files and folders) är valt och att Dölj filnamnstillägg för kända filtyper (Hide extensions for known file types) inte är valt.

4

5
Du behöver en Windows XP-CD, gärna en gammal utgåva utan något service pack. Om det är Home, Professional eller Media Center Edition spelar ingen roll.

Kopiera alla mappar och filer på din Windows XP-CD till mappen XP, som du skapade i steg 2 ovan.

5

6
Ladda ner installationsprogrammet för Service Pack 3 från Microsoft.

Den svenska versionen av filen heter WindowsXP-KB936929-SP3-x86-SVE.exe. Spara filen i mappen SP, som du skapade i steg 2 ovan.

Du måste ladda ner en annan språkversion av filen om den Windows XP-CD som du använde i steg 5 ovan inte är svensk.

6

7
Högerklicka på filen och välj Byt namn (Rename) på snabbmenyn.

7

8
Döp om filen till något enklare, förslagsvis sp.exe.

8

9
Låt din Windows XP-CD, som du använde i steg 5 ovan, sitta kvar i din CD- eller DVD-enhet. Starta IsoBuster. Välj Bootable Disc i den vänstra delen av IsoBusters fönster och högerklicka på filen Microsoft Corporation.img i den högra delen. Välj Extrahera Microsoft Corporation.img (Extract Microsoft Corporation.img) på snabbmenyn. Det kan hända att du ser en annan fil med filändelsen .img. I så fall använder du den filen istället.

9

10
Spara filen i mappen BOOT, som du skapade i steg 2 ovan.

Sedan kan du ta ut din Windows XP-CD och sätta in en tom CD istället.

10

11
Starta Kommandotolken.

11

12
Kör kommandot i bilden nedan, alltså

d:\sp\sp /integrate:d:\xp

Detta förutsätter att du har skapat mapparna SP och XP på enhet D i steg 2 ovan och döpt om filen till sp.exe i steg 8. Om mapparna eller filen heter något annat eller finns på en annan enhet måste du modifiera kommandot på motsvarande sätt.

12

Speciell instruktion för dig som är tvungen att använda Windows Vista:
Om du är tvungen att använda Windows Vista när du skapar din slipstream-CD måste du använda kompatibilitetsläget för Windows XP.

Högerklicka på Skrivbordet, välj Ny (New) på snabbmenyn och Genväg (Shortcut) på sidomenyn. Som mål för genvägen anger du

d:\sp\sp /integrate:d:\xp

Detta förutsätter att du har skapat mapparna SP och XP på enhet D i steg 2 ovan och döpt om filen till sp.exe i steg 8. Om mapparna eller filen heter något annat eller finns på en annan enhet måste du modifiera genvägen på motsvarande sätt.

Innan du använder genvägen högerklickar du på den och väljer Egenskaper (Properties) på snabbmenyn. I dialogrutan som då visas väljer du fliken Kompatibilitet (Compatibility). Där väljer du kompatibilitetsläget för Windows XP.

Shortcut target

13
Installationsprogrammet för Service Pack 3 startar.

13

14
Installationsprogrammet ersätter och lägger till filer i mappen XP, som du skapade i steg 2 ovan.

14

15
När det är klart klickar du på knappen OK, som du ser i bilden nedan.

15

16
Starta Nero Burning ROM. Dialogrutan Ny kompilering (New Compilation) visas. Välj alternativet CD-ROM (Start). I den engelska versionen av Nero Burning ROM heter alternativet CD-ROM (Boot). Bilderna nedan visar hur det ser ut i Nero 8. Det ser nästan likadant ut i Nero 6 och 7, om du använder någon av dessa versioner.

Klicka på knappen Ny (New) för att ange vilka mappar och filer du vill ha på din nya CD.

16

17
I den högra delen av fönstret markerar du alla mappar och filer i mappen XP, som du skapade i steg 2 ovan.

Dra och släpp de markerade mapparna och filerna från den högra delen av fönstret till den vänstra.

I bilden nedan ser du att det står Image Recorder i listrutan överst till höger. I denna listruta väljer du den CD- eller DVD-brännare som du vill använda för att bränna din nya CD.

Klicka sedan på knappen Bränn (Burn).

17

18
Dialogrutan Bränn kompilering (Burn Compilation) visas.

Välj fliken Starta (Boot).

Använd knappen Bläddra... (Browse...) för att ange filen med filändelsen .img som du sparade i mappen BOOT i steg 10 ovan. När du klickar på knappen Bläddra... (Browse...) visas dialogrutan Öppna (Open). I denna dialogruta måste du ändra inställningen i listrutan Filformat (Files of type), annars syns inte filen i mappen BOOT.

I listrutan Typ av emulering (Kind of emulation) väljer du alternativet Ingen emulering (No Emulation).

I textrutan Antal laddade sektorer (Number of loaded sectors) anger du värdet 4.

Kontrollera att övriga inställningar på fliken Starta (Boot) stämmer med bilden nedan.

18

19
Välj fliken ISO.

I listrutan Filnamn längd (File name length) väljer du alternativet Max. 31 tecken (Max. of 31 chars).

Se till att alternativet Lägg inte till filtillägget ';1' för ISO-version (Do not add the ';1' ISO file version extension) är valt.

Kontrollera att övriga inställningar på fliken ISO stämmer med bilden nedan.

På fliken Etikett (Label) kan du ange vilken volymetikett din nya CD ska ha. Den kommer att fungera lika bra oavsett vilken volymetikett du ger den. Du kan t ex ge den samma volymetikett som den Windows XP-CD du hade från början. Som du ser i det övre vänstra hörnet i bilden i steg 17 ovan har vi i vårt fall använt volymetiketten WXPVOL_SV.

Normalt behöver du inte ändra inställningarna på flikarna Datum (Dates), Övrigt (Misc) och Bränn (Burn), men ta gärna en titt där också innan du klickar på knappen Bränn (Burn) för att starta bränningen.

19

20
Efter några minuter är du stolt ägare till en Windows XP-CD med Service Pack 3. Grattis!

 

Fotnot 1:

En liknande metod kan användas för att skapa en Windows 2000-CD med Service Pack 4.

Kommandot i steg 12 ersätts då av kommandona

d:\sp\sp -x

d:\sp\i386\update\update -s:d:\w2k

om alla mappar och filer på din Windows 2000-CD har kopierats till mappen d:\w2k.

 

Fotnot 2:

Har du råkat ut för en oäkta produktnyckel i Windows XP kan du byta.

Denna metod fungerar om den oäkta produktnyckeln är en volymlicensnyckel, vilket ofta är fallet, eftersom volymlicensskivor är populära att piratkopiera.

1. Klicka på Kör... (Run...) på Start-menyn och kör kommandot

regedit

2. Registereditorn (Registry Editor) startar. Ändra en siffra i registervärdet

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents\OOBETimer

Detta avaktiverar Windows XP.

3. Klicka på Kör... (Run...) på Start-menyn och kör kommandot

%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a

4. Efter en kort stund visas dialogrutan Aktivera Windows (Activate Windows). Du presenteras för tre alternativ. Välj det mittersta alternativet, att aktivera via telefon. Oroa dig inte. Du behöver inte ringa till Microsofts kundtjänst. Klicka på knappen Nästa (Next).

Activate Windows XP

5. Strunta i instruktionerna. Klicka bara på knappen Byt produktnyckel (Change Product key).

Activate Windows XP

6. Ange en äkta produktnyckel och klicka på knappen Uppdatera (Update). Klart!

Activate Windows XP

 

Copyright © Mats Hindhede 2008 - 2010. All rights reserved.