proffs.nu    Supportbasen

Lathund om registerhack

Använd denna webbsida på egen risk!
Säkerhetskopiera först!

 

Innehållsförteckning

 

Snabbare Start-meny
Ange valfri position för skrivbordsunderlägg
Dölj lagringsenheter i Utforskaren och Den här datorn
Förhindra användning av Aktivitetshanteraren i Windows NT 4.0 och 2000
Kräv giltigt användarnamn och lösenord vid inloggning i Windows 95, 98 och Me
Kräv alfanumeriskt lösenord vid inloggning
Ange minimal längd för lösenord vid inloggning
Dölj föregående användare vid inloggning i Windows NT 4.0 och 2000
Förhindra visning av dialogrutan Egenskaper för Lösenord i Windows 95, 98 och Me
Dölj fliken Ändra lösenord i dialogrutan Egenskaper för Lösenord i Windows 95, 98 och Me
Dölj fliken Fjärradministration i dialogrutan Egenskaper för Lösenord i Windows 95, 98 och Me
Dölj fliken Användarprofiler i dialogrutan Egenskaper för Lösenord i Windows 95, 98 och Me
Meddelanderuta med valfritt innehåll före inloggning
Förhindra visning av dialogrutan Nätverk i Windows 95, 98 och Me
Dölj fliken Identifiering i dialogrutan Nätverk i Windows 95, 98 och Me
Dölj fliken Behörighet i dialogrutan Nätverk i Windows 95, 98 och Me
Förhindra fildelning
Förhindra skrivardelning
Osynligt nätverk
Förhindra användning av anslutna nätverksenheter i Windows NT 4.0 och 2000
Förhindra visning av dialogrutan Egenskaper för bildskärm
Dölj fliken Bakgrund i dialogrutan Egenskaper för bildskärm
Dölj fliken Skärmsläckare i dialogrutan Egenskaper för bildskärm
Dölj fliken Utseende i dialogrutan Egenskaper för bildskärm
Dölj fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för bildskärm
Dölj fliken Enhetshanteraren i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me
Dölj fliken Maskinvaruprofiler i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me
Dölj knappen Filsystem... på fliken Prestanda i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me
Dölj knappen Virtuellt minne... på fliken Prestanda i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me
Förhindra högerklick och ändringar på Start-menyns sidomeny Program
Dölj menyvalet Favoriter på Start-menyn
Dölj menyvalet Dokument på Start-menyn
Töm Start-menyns sidomeny Dokument när Windows avslutas
Håll Start-menyns sidomeny Dokument tom hela tiden
Dölj mapparna Kontrollpanelen och Skrivare
Dölj Aktivitetsfältet och Start-menyn... på Start-menyns sidomeny Inställningar
Dölj Mappalternativ... på Start-menyns sidomeny Inställningar
Dölj Active Desktop på Start-menyns sidomeny Inställningar
Dölj Windows Update... på Start-menyns sidomeny Inställningar
Dölj menyvalet Sök på Start-menyn
Dölj menyvalet Hjälp på Start-menyn
Dölj menyvalet Kör... på Start-menyn
Dölj menyvalet Logga ut... på Start-menyn
Dölj menyvalet Avsluta... på Start-menyn
Dölj Snabbstartfältet
Tillåta eller förhindra rullningseffekt på Start-menyn
Förhindra visning av snabbmenyn när man högerklickar på Aktivitetsfältet eller Start-knappen
Förhindra visning av snabbmenyn när man högerklickar i Utforskaren eller på Skrivbordet
Tomt Skrivbord
Oförändrat Skrivbord
Förhindra användning av ikonen Lägg till skrivare i mappen Skrivare
Förhindra användning av menyvalet Ta bort i mappen Skrivare
Förhindra visning av flikarna Allmänt och Information i dialogrutan Egenskaper för skrivare
Förhindra användning av MS-DOS-läge efter avslut i Windows 95 och 98
Förhindra användning av både MS-DOS-läge efter avslut och MS-DOS-fönster
Autostarta valfritt program utan att använda mappen Autostart på Start-menyn
Ändra listan över installerade program i dialogrutan Egenskaper för Lägg till/ta bort program
Töm listan över senast sökta filer i dialogrutan Sök
Töm listan över senast använda filer i dialogrutan Kör
Förhindra visning av den animerade texten "Klicka här för att starta" vid Start-knappen
Lägg till "MS-DOS-prompt här" på snabbmenyn när du högerklickar på en mapp i Utforskaren
Lägg till menyval för att öppna med valfritt program när du högerklickar på en fil i Utforskaren
Ta bort "Genväg till..." i början av namnet på genvägar
Snabbare uppdatering av Utforskaren

 

 

Registret i ett nötskal

 

Vad är Registret och var finns det?

Registret är systemet som Windows använder för att lagra tusentals uppgifter om den aktuella datorns hårdvara, användare, operativsystem och andra program.

I Windows 95 och 98 placeras Registret i de båda filerna C:\Windows\System.dat och C:\Windows\User.dat (om Windows som vanligt installeras i mappen C:\Windows).

I Windows Me används dessutom en tredje fil: C:\Windows\Classes.dat.

För att behålla kompatibilitet med äldre versioner finns Win.ini, System.ini, Control.ini och andra INI-filer kvar. Dessa filer innehåller också uppgifter om operativsystem och andra program.

 

Om Windows NT 4.0 som vanligt installeras i mappen C:\Winnt placeras Registret i filerna

C:\Winnt\System32\Config\Sam
C:\Winnt\System32\Config\Security
C:\Winnt\System32\Config\Software
C:\Winnt\System32\Config\System
C:\Winnt\System32\Config\Default

och en mindre användarspecifik del i filen

C:\Winnt\Profiles\%användarnamn%\Ntuser.dat

där %användarnamn% är det aktuella användarnamnet. I Windows 2000 placeras den i filen

C:\Documents and Settings\%användarnamn%\Ntuser.dat

 

Om Windows XP som vanligt installeras i mappen C:\Windows placeras Registret i filerna

C:\Windows\System32\Config\Sam
C:\Windows\System32\Config\Security
C:\Windows\System32\Config\Software
C:\Windows\System32\Config\System
C:\Windows\System32\Config\Default

och en mindre användarspecifik del i filen

C:\Documents and Settings\%användarnamn%\Ntuser.dat

 

Nycklar, värden och data

Informationen i Registret är grupperad i nycklar och undernycklar i likhet med mapparna i Utforskaren.

Det finns fem huvudnycklar i Registret (en huvudnyckel kallas "hive" på engelska):

HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_USERS
HKEY_CURRENT_CONFIG

I Windows 95, 98 och Me finns dessutom en sjätte huvudnyckel som heter HKEY_DYN_DATA.

Nycklarna innehåller värden av tre olika slag: strängvärden, binärvärden och DWORD-värden. Värdena innehåller data som kan redigeras på olika sätt. Se upp för Microsofts terminologi! Akta dig för att blanda ihop "värden" och "data"! Varför Microsoft valde så korkade uttryck är det väl ingen som vet, men de är lika korkade på engelska som på svenska. På engelska tycker Microsoft att vi ska säga "values" och "data".

DWORD-värden är egentligen ett slags binärvärden. Om data för ett binärvärde ligger inom vissa gränser kan man lika gärna använda ett DWORD-värde. Alla binärvärden kan dock inte ersättas av DWORD-värden.

I Windows NT 4.0, 2000 och XP finns inte bara binärvärden (betecknas REG_BINARY) och DWORD-värden (REG_DWORD), utan dessutom tre olika sorters strängvärden: vanliga strängvärden (REG_SZ), expanderbara strängvärden (REG_EXPAND_SZ) och multipla strängvärden (REG_MULTI_SZ).

De flesta registerhack går ut på att ändra i någon undernyckel till HKEY_CURRENT_USER eller HKEY_LOCAL_MACHINE. Ändringar i HKEY_CURRENT_USER påverkar den aktuella användaren och ändringar i HKEY_LOCAL_MACHINE påverkar alla användare.

 

Registereditorn

Registereditorn är ett program som man kan använda om man vill inspektera och redigera Registret. Programmet ingår i alla versioner av Windows sedan Windows 95. Registereditorns programfil heter Regedit.exe. I vanliga fall hittar man Regedit.exe i mappen C:\Windows eller C:\Winnt. Du får själv skapa en genväg till Registereditorn på Snabbstartfältet, Start-menyn eller Skrivbordet. Någon genväg till Registereditorn skapas inte när Windows installeras.

Registereditorn

Microsoft förbättrade Registereditorn i Windows Me, 2000 och XP. Nycklar som används ofta kan bli "Favoriter" på samma sätt som webbsidor kan bli Favoriter i Internet Explorer. Den Regedit.exe som finns i Windows 2000 och XP kan inte köras i Windows 95 eller 98, men det kan den Regedit.exe som finns i Windows Me.

Tyvärr är alla utgåvor av Registereditorn mycket långsamma när man ska söka och ersätta nycklar, värden och data. Testa gratisprogrammet Registrar Lite, som är ett bättre alternativ.

Vill du ha ett program som söker och ersätter i Registret så snabbt det bara går kan du pröva sharewareprogrammet Registry Crawler. Enligt tillverkaren kan detta program söka i Registret fem gånger snabbare än Registereditorn. Dessutom presenterar Registry Crawler alla träffarna på en praktisk lista. Du slipper att hoppa från träff till träff som i Registereditorn.

Observera att vissa registerhack inte har någon effekt förrän man har startat om Windows. Om man använder flera användarprofiler påverkar vissa registerhack endast den aktuella användaren. Registerhacken på denna webbsida fungerar i alla utgåvor av Windows 95, 98, Me, NT 4.0 och 2000 om inte annat anges. De flesta fungerar även i Windows XP.

De populäraste registerhacken går ofta ut på att ändra data för ett DWORD-värde från 0 till 1 eller vice versa. Dessa registerhack är förstås lätta att ångra om man bara kommer ihåg vilket värde det var man ändrade.

 

REG-filer

Många känner till att man kan använda Registereditorn för att redigera Registret. Färre känner till att man kan skriva en REG-fil, t ex Test.reg, i en vanlig texteditor, t ex Anteckningar, och sedan dubbelklicka på REG-filen i Utforskaren för att överföra innehållet till Registret. Det är praktiskt om samma innehåll ska överföras till många datorer, t ex i ett nätverk.

Nedan ser du vad Test.reg skulle kunna innehålla. Observera att backslash i strängvärden upprepas. Observera även hur DWORD-värden och binärvärden skrivs.

REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"Wallpaper"="C:\\Windows\\Moln.bmp"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoRun"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoActiveDesktop"=hex:01,00,00,00

Om man kopierar Test.reg till Startdisketten som man kan skapa i Windows 98 och sedan startar datorn med hjälp av Startdisketten, så kan man använda DOS-kommandot

C:\Windows\Regedit A:\Test.reg

för att överföra innehållet i Test.reg till Registret (under förutsättning att Windows installerades i mappen C:\Windows och att filsystemet på hårddisken är FAT16 eller FAT32).

 

Tips för dig som skriver makron i Word

I Visual Basic 5.0 och 6.0 är det besvärligt att läsa och skriva i Registret. Man tvingas använda krångliga API-anrop. Det är lättare i Visual Basic for Applications (VBA), närmare bestämt den variant som används i Microsoft Word 97 och senare versioner. Där kan man läsa och skriva i Registret med hjälp av objektet System och dess egenskap PrivateProfileString.

Pröva själv!

System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Registerhack", "Test") = "OK"

I detta exempel skapas nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Registerhack (om den inte redan finns) och ett strängvärde med Test som namn och "OK" som data.

 

 

Registerhacken

 

Det finns tusentals registerhack. Syftet med denna webbsida är bara att visa några av de mest intressanta och användbara.

Snabbare Start-meny

Detta är kanske det viktigaste registerhacket av alla, eftersom du kan slippa den fördröjning på 0,4 sekunder som Start-menyn har som standardinställning.

Skapa ett nytt strängvärde med namnet "MenuShowDelay" (om det inte redan finns) i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Ändra data för strängvärdet "MenuShowDelay" till vad du vill mellan 0 och 65534, vilket anger Start-menyns fördröjning i tusendels sekunder. Välj t ex 10, så blir din Start-meny mycket rappare än den var från början.

 

Ange valfri position för skrivbordsunderlägg

Om du har ett skrivbordsunderlägg som är mindre än Skrivbordet kan du göra så här:

Skapa två nya strängvärden med namnen "Wallpaperoriginx" och "Wallpaperoriginy" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Ändra sedan data för dessa båda strängvärden till det antal bildpunkter, t ex "200" och "-100", som du vill förskjuta skrivbordsunderlägget i x-led respektive y-led från skärmens mittpunkt.

 

Dölj lagringsenheter i Utforskaren och Den här datorn

Ett av de mest användbara registerhacken. Kan tyvärr kringgås av erfarna användare med hjälp av den gamla Filhanteraren. Filen Winfile.exe bör därför tas bort.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDrives" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data decimalt för DWORD-värdet "NoDrives" beroende på vilka lagringsenheter du vill dölja. Vill du dölja flera samtidigt är det bara att addera värdena.

A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, alla: 67108863.

 

Förhindra användning av Aktivitetshanteraren i Windows NT 4.0 och 2000

Service pack 2 eller senare service pack måste installeras för att detta registerhack ska fungera
i Windows NT 4.0.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "DisableTaskMgr" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Ändra data för DWORD-värdet "DisableTaskMgr" till 1.

 

Kräv giltigt användarnamn och lösenord vid inloggning i Windows 95, 98 och Me

I Windows 95, 98 och Me kan man i vanliga fall hoppa över användarnamn och lösenord genom att klicka på knappen Avbryt i inloggningsdialogen. Om du vill kräva ett giltigt användarnamn och lösenord kan du göra så här:

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "MustBeValidated" i nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon

Ändra data för DWORD-värdet "MustBeValidated" till 1.

Om datorn inte är klient till en Windows NT-server krävs Windows 98 eller Me för att detta registerhack ska fungera. Windows 95 duger inte.

Är datorn inte klient till en Windows NT-server när du kör Windows 98 eller Me måste du välja "Microsofts inloggningsklient" ("Microsoft Family Logon" i engelskspråkiga versioner av Windows) som primär nätverksinloggning för att registerhacket ska fungera. Detta val gör du i dialogrutan Nätverk. Dubbelklicka på ikonen Nätverk i Kontrollpanelen eller högerklicka på ikonen Nätverket på Skrivbordet och välj Egenskaper på snabbmenyn. Är "Microsofts inloggningsklient" inte tillgänglig kan du lägga till den genom att klicka på knappen Lägg till... Markera sedan "Klient" och klicka på knappen Lägg till...

 

Kräv alfanumeriskt lösenord vid inloggning

I Windows kan man i vanliga fall använda vilka lösenord man vill, inklusive ingenting. Om du vill kräva att lösenorden endast ska bestå av bokstäver och siffror kan du göra så här:

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "AlpanumPwds" i nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Ändra data för DWORD-värdet "AlpanumPwds" till 1.

 

Ange minimal längd för lösenord vid inloggning

Skapa ett nytt binärvärde med namnet "MinPwdLen" i nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Ändra data för binärvärdet "MinPwdLen" till det minsta antal tecken som nya lösenord ska ha i framtiden. Befintliga lösenord påverkas inte.

 

Dölj föregående användare vid inloggning i Windows NT 4.0 och 2000

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "DontDisplayLastUserName" i nyckeln

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
om du kör Windows NT 4.0

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Policies\System
om du kör Windows 2000

Ändra data för DWORD-värdet "DontDisplayLastUserName" till 1.

 

Förhindra visning av dialogrutan Egenskaper för Lösenord i Windows 95, 98 och Me

Med detta registerhack kan du förhindra användning av ikonen Lösenord i Kontrollpanelen.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoSecCPL" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoSecCPL" till 1.

 

Dölj fliken Ändra lösenord i dialogrutan Egenskaper för Lösenord i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoPwdPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoPwdPage" till 1.

 

Dölj fliken Fjärradministration i dialogrutan Egenskaper för Lösenord i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoAdminPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoAdminPage" till 1.

 

Dölj fliken Användarprofiler i dialogrutan Egenskaper för Lösenord i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoProfilePage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoProfilePage" till 1.

 

Meddelanderuta med valfritt innehåll före inloggning

Du kan skapa en meddelanderuta som presenterar ett valfritt meddelande för alla användare före inloggningsdialogen, t ex "Godmorgon lilla solstråle".

Skapa två nya strängvärden med namnen "LegalNoticeCaption" respektive "LegalNoticeText" i nyckeln

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
om du kör Windows 95, 98 eller Me

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
om du kör Windows NT 4.0 eller 2000

(om nyckeln inte finns måste den först skapas)

Ändra data för strängvärdet "LegalNoticeCaption" till den text som ska stå på meddelanderutans namnlist. Ändra data för strängvärdet "LegalNoticeText" till den text som ska stå i själva meddelandet.

 

Förhindra visning av dialogrutan Nätverk i Windows 95, 98 och Me

Med detta registerhack kan du förhindra användning av ikonen Nätverk i Kontrollpanelen. Att högerklicka på ikonen Nätverk på Skrivbordet och sedan välja Egenskaper på snabbmenyn kommer heller inte att fungera efter detta registerhack.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoNetSetup" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoNetSetup" till 1.

 

Dölj fliken Identifiering i dialogrutan Nätverk i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoNetSetupIDPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoNetSetupIDPage" till 1.

 

Dölj fliken Behörighet i dialogrutan Nätverk i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoNetSetupSecurityPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoNetSetupSecurityPage" till 1.

 

Förhindra fildelning

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoFileSharing" i nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Ändra data för DWORD-värdet "NoFileSharing" till 1.

 

Förhindra skrivardelning

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoPrintSharing" i nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Ändra data för DWORD-värdet "NoPrintSharing" till 1.

 

Osynligt nätverk

Du kan även dölja ikonen Nätverk på Skrivbordet och i Utforskaren.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoNetHood" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoNetHood" till 1.

 

Förhindra användning av anslutna nätverksenheter i Windows NT 4.0 och 2000

Service pack 2 eller senare service pack måste installeras för att detta registerhack ska fungera
i Windows NT 4.0.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoNetConnectDisconnect" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoNetConnectDisconnect" till 1.

 

Förhindra visning av dialogrutan Egenskaper för bildskärm

Med detta registerhack kan du förhindra användning av ikonen Bildskärm i Kontrollpanelen. Att högerklicka på Skrivbordet och sedan välja Egenskaper på snabbmenyn kommer heller inte att fungera efter detta registerhack.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDispCPL" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoDispCPL" till 1.

 

Dölj fliken Bakgrund i dialogrutan Egenskaper för bildskärm

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDispBackgroundPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoDispBackgroundPage" till 1.

 

Dölj fliken Skärmsläckare i dialogrutan Egenskaper för bildskärm

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDispScrSavPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoDispScrSavPage" till 1.

 

Dölj fliken Utseende i dialogrutan Egenskaper för bildskärm

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDispAppearancePage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoDispAppearancePage" till 1.

 

Dölj fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för bildskärm

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDispSettingsPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoDispSettingsPage" till 1.

 

Dölj fliken Enhetshanteraren i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDevMgrPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoDevMgrPage" till 1.

 

Dölj fliken Maskinvaruprofiler i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoConfigPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoConfigPage" till 1.

 

Dölj knappen Filsystem... på fliken Prestanda i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoFileSysPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoFileSysPage" till 1.

 

Dölj knappen Virtuellt minne... på fliken Prestanda i dialogrutan System i Windows 95, 98 och Me

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoVirtMemPage" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoVirtMemPage" till 1.

 

Förhindra högerklick och ändringar på Start-menyns sidomeny Program

I Windows 95 och Windows NT 4.0 har inte detta registerhack någon effekt om man inte har installerat den uppgradering av Skrivbordet som ingår i Internet Explorer 4.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoChangeStartMenu" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoChangeStartMenu" till 1.

I Windows 2000 och Me kan man använda DWORD-värdet "StartMenuChange" i nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

 

Dölj menyvalet Favoriter på Start-menyn

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoFavoritesMenu" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoFavoritesMenu" till 1.

I Windows 2000 och Me kan man använda DWORD-värdet "StartMenuFavorites" i nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

 

Dölj menyvalet Dokument på Start-menyn

I Windows 95 och Windows NT 4.0 fungerar inte detta registerhack om man inte har installerat den uppgradering av Skrivbordet som ingår i Internet Explorer 4.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoRecentDocsMenu" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoRecentDocsMenu" till 1.

 

Töm Start-menyns sidomeny Dokument när Windows avslutas

I Windows 95 och Windows NT 4.0 fungerar inte detta registerhack om man inte har installerat den uppgradering av Skrivbordet som ingår i Internet Explorer 4.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "ClearRecentDocsHistoryOnExit" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "ClearRecentDocsHistoryOnExit" till 1.

 

Håll Start-menyns sidomeny Dokument tom hela tiden

I Windows 95 och Windows NT 4.0 fungerar inte detta registerhack om man inte har installerat den uppgradering av Skrivbordet som ingår i Internet Explorer 4.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoRecentDocsHistory" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoRecentDocsHistory" till 1.

 

Dölj mapparna Kontrollpanelen och Skrivare

Om klåfingriga personer finns i närheten är det klokt att dölja mapparna Kontrollpanelen och Skrivare. Kontrollpanelens mappfönster kan inte öppnas efter detta registerhack. Observera att man inte lurar erfarna användare. I Utforskaren kan man fortfarande dubbelklicka på CPL-filerna i mappen C:\Windows\System.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoSetFolders" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoSetFolders" till 1.

 

Dölj Aktivitetsfältet och Start-menyn... på Start-menyns sidomeny Inställningar

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoSetTaskbar" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoSetTaskbar" till 1.

 

Dölj Mappalternativ... på Start-menyns sidomeny Inställningar

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoFolderOptions" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoFolderOptions" till 1.

 

Dölj Active Desktop på Start-menyns sidomeny Inställningar

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoSetActiveDesktop" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoSetActiveDesktop" till 1.

 

Dölj Windows Update... på Start-menyns sidomeny Inställningar

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoWindowsUpdate" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoWindowsUpdate" till 1.

 

Dölj menyvalet Sök på Start-menyn

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoFind" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoFind" till 1.

 

Dölj menyvalet Hjälp på Start-menyn

Detta registerhack fungerar inte i Windows 95, 98 och NT 4.0.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoSMHelp" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoSMHelp" till 1.

 

Dölj menyvalet Kör... på Start-menyn

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoRun" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoRun" till 1.

I Windows 2000 och Me kan man använda DWORD-värdet "StartMenuRun" i nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

 

Dölj menyvalet Logga ut... på Start-menyn

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoLogOff" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoLogOff" till 1.

I Windows 2000 och Me kan man använda DWORD-värdet "StartMenuLogoff" i nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

 

Dölj menyvalet Avsluta... på Start-menyn

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoClose" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoClose" till 1.

 

Dölj Snabbstartfältet

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "ClassicShell" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "ClassicShell" till 1.

 

Tillåt eller förhindra rullningseffekt på Start-menyn

I Windows 95 och Windows NT 4.0 fungerar inte detta registerhack om man inte först installerar den uppgradering av Skrivbordet som ingår i Internet Explorer 4 och sedan uppgraderar till Internet Explorer 5.

Skapa ett nytt strängvärde med namnet "StartMenuScrollPrograms" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Om man vill ha rullningseffekt ska data för strängvärdet vara "YES", annars "NO".

 

Förhindra visning av snabbmenyn när man högerklickar på Aktivitetsfältet eller Start-knappen

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoTrayContextMenu" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoTrayContextMenu" till 1.

I Windows 2000 och Me kan man använda DWORD-värdet "TaskbarContextMenu" i nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

 

Förhindra visning av snabbmenyn när man högerklickar i Utforskaren eller på Skrivbordet

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoViewContextMenu" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoViewContextMenu" till 1.

 

Tomt Skrivbord

Ett kul registerhack är att dölja samtliga ikoner på Skrivbordet. Observera att man döljer ikonerna. Man tar inte bort dem! Det går heller inte att högerklicka på Skrivbordet efter detta registerhack.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDesktop" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoDesktop" till 1.

 

Oförändrat Skrivbord

Efter detta registerhack kommer skrivbordsunderlägget och ikonernas placering att vara oförändrade varje gång Windows startas.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoSaveSettings" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoSaveSettings" till 1.

 

Förhindra användning av ikonen Lägg till skrivare i mappen Skrivare

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoAddPrinter" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoAddPrinter" till 1.

 

Förhindra användning av menyvalet Ta bort i mappen Skrivare

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoDeletePrinter" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoDeletePrinter" till 1.

 

Förhindra visning av flikarna Allmänt och Information i dialogrutan Egenskaper i mappen Skrivare

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoPrinterTabs" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoPrinterTabs" till 1.

 

Förhindra användning av MS-DOS-läge efter avslut i Windows 95 och 98

Du kan förhindra användning av MS-DOS-läge efter avslut. Efter detta registerhack syns inte alternativet "Starta datorn i MS-DOS-läge" i avslutningsdialogen.

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoRealMode" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "NoRealMode" till 1.

 

Förhindra användning av både MS-DOS-läge efter avslut (i Windows 95 och 98) och MS-DOS-fönster (i Windows 95, 98 och Me)

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "Disabled" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp
(om denna nyckel inte finns måste den först skapas)

Ändra data för DWORD-värdet "Disabled" till 1.

 

Autostarta valfritt program utan att använda mappen Autostart på Start-menyn

Skapa ett nytt strängvärde med samma namn som programmet, t ex "Anteckningar", i nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Ändra data för det nya strängvärdet till programfilens namn och sökväg, t ex "C:\Windows\Notepad.exe".

 

Ändra listan över installerade program i dialogrutan Egenskaper för Lägg till/ta bort program

Leta upp nyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Ta bort eller redigera undernycklarna.

 

Töm listan över senast sökta filer i dialogrutan Sök

genom att göra så här. Leta upp nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Doc Find Spec MRU

Ta bort alla värden utom "Standard" ("Default" i engelskspråkiga versioner av Windows).

 

Töm listan över senast använda filer i dialogrutan Kör

genom att göra så här. Leta upp nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

Ta bort alla värden utom "Standard" ("Default" i engelskspråkiga versioner av Windows).

 

Förhindra visning av den animerade texten "Klicka här för att starta" vid Start-knappen

Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet "NoStartBanner" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ändra data för DWORD-värdet "NoStartBanner" till 1.

 

Lägg till "MS-DOS-prompt här" på snabbmenyn när du högerklickar på en mapp i Utforskaren

Skapa en ny undernyckel med namnet "CommandPrompt":
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\CommandPrompt

Ändra data för strängvärdet "Standard" ("Default" i engelskspråkiga versioner av Windows) i den nya undernyckeln till "MS-DOS-prompt här" eller något annat som ska anges på snabbmenyn.

Skapa en undernyckel till ovannämnda nyckel och kalla den "Command":
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\CommandPrompt\Command

Ändra data för strängvärdet "Standard" i undernyckeln "Command" beroende på operativsystem:

Windows 95, 98 och Me:
command.com /k cd "%1"

Windows NT 4.0 och 2000:
cmd.exe /k cd "%1"

Nu kan du högerklicka på en mapp i Utforskaren och välja "MS-DOS-prompt här" på snabbmenyn. När du gör det öppnas ett MS-DOS-fönster med den valda mappen som aktuell mapp.

 

Lägg till menyval för att öppna med valfritt program när du högerklickar på en fil i Utforskaren

Skapa en ny undernyckel med namnet "Shell" (om den inte redan finns):
HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell

Skapa en undernyckel till nyckeln "Shell" och kalla den "Open":
HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Open

Ändra data för strängvärdet "Standard" ("Default" i engelskspråkiga versioner av Windows) i undernyckeln "Open" till "Öppna med Anteckningar" om vi tar programmet Anteckningar som exempel.

Skapa en undernyckel till nyckeln "Open" och kalla den "Command":
HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Open\Command

Ändra data för strängvärdet "Standard" ("Default" i engelskspråkiga versioner av Windows) i undernyckeln "Command" till "notepad.exe %1".

Nu kan du högerklicka på en fil i Utforskaren och välja "Öppna med Anteckningar" på snabbmenyn. När du gör det öppnas filen i programmet Anteckningar.

 

Ta bort "Genväg till..." i början av namnet på genvägar

Skapa ett nytt binärvärde med namnet "Link" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Ändra data för binärvärdet "Link" till "00 00 00 00".

 

Snabbare uppdatering av Utforskaren

Skapa ett nytt binärvärde med namnet "UpdateMode" i nyckeln
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Ändra data för binärvärdet "UpdateMode" till "00 00 00 00".

 

 

Copyright © Mats Hindhede 2000 - 2004. All rights reserved.