proffs.nu    Supportbasen

Kortkommandon i Word

Copyright © Mats Hindhede 2000 - 2010. All rights reserved.

En komplett förteckning över kortkommandon i Word 2003.
Med få undantag fungerar de även i andra versioner av Word.
Frågor eller kommentarer? Kontakta webmaster!

 

Sortera efter 


Ctrl+nNytt dokument
Ctrl+oVisa dialogrutan Öppna
Ctrl+F12Visa dialogrutan Öppna
Alt+Ctrl+F2Visa dialogrutan Öppna
Ctrl+F10Maximera aktivt fönster
Alt+F10Maximera aktivt fönster
Ctrl+F5Återställ aktivt fönster
Alt+F5Återställ aktivt fönster
Ctrl+F7Flytta aktivt fönster
Ctrl+F8Ändra storlek på aktivt fönster
Ctrl+F6Växla till nästa fönster
Alt+F6Växla till nästa fönster *
Ctrl+Shift+F6Växla till föregående fönster
Alt+Shift+F6Växla till föregående fönster *
Ctrl+wStäng aktivt fönster
Ctrl+F4Stäng aktivt fönster
Ctrl+F1Visa Åtgärdsfönstret eller inte ***
Ctrl+sSpara
Shift+F12Spara
Alt+Shift+F2Spara
F12Visa dialogrutan Spara som
Ctrl+F2Förhandsgranska eller inte
Alt+Ctrl+iFörhandsgranska eller inte
Ctrl+pVisa dialogrutan Skriv ut
Ctrl+Shift+F12Visa dialogrutan Skriv ut
Ctrl+zÅngra senaste åtgärd
Alt+BackspaceÅngra senaste åtgärd
Ctrl+yUpprepa senaste åtgärd eller gör om senast ångrade åtgärd
Alt+EnterUpprepa senaste åtgärd eller gör om senast ångrade åtgärd
F4Upprepa senaste åtgärd eller gör om senast ångrade åtgärd
Alt+Shift+BackspaceGör om senast ångrade åtgärd
Ctrl+xKlipp ut
Shift+DeleteKlipp ut
Ctrl+cKopiera
Ctrl+InsertKopiera
Ctrl+vKlistra in
Shift+InsertKlistra in
Shift+F2Kopiera text
F2Flytta text
EnterKlistra in text (efter F2 eller Shift+F2)
Ctrl+Shift+cKopiera format
Ctrl+Shift+vKlistra in format
F8Utvidga markering
Shift+F8Krymp markering
Ctrl+Shift+F8Utvidga markering i kolumn vid tabbstopp
Ctrl+aMarkera dokument
Ctrl+Numerisk 5 med Num Lock avMarkera dokument (fungerar inte på vissa nyare tangentbord)
Alt+Numerisk 5 med Num Lock avMarkera tabell (fungerar inte på vissa nyare tangentbord)
Ctrl+bVisa fliken Sök i dialogrutan Sök och ersätt (Ctrl+f i amerikansk version)
Ctrl+hVisa fliken Ersätt i dialogrutan Sök och ersätt
Ctrl+gVisa fliken Gå till i dialogrutan Sök och ersätt
F5Visa fliken Gå till i dialogrutan Sök och ersätt
Shift+F5Gå tillbaka
Alt+Ctrl+zGå tillbaka
Shift+F4Sök nästa (när dialogrutan Sök och ersätt är stängd)
Alt+Ctrl+ySök nästa (när dialogrutan Sök och ersätt är stängd)
Alt+Ctrl+nVisa Normal
Alt+Ctrl+pVisa Utskriftslayout (Sidlayout i Word 97)
Alt+Ctrl+oVisa Disposition
EnterInfoga radbrytning
Shift+EnterInfoga mjuk radbrytning
Ctrl+EnterInfoga sidbrytning
Ctrl+Shift+EnterInfoga spaltbrytning
Alt+Ctrl+EnterInfoga formatavgränsare **
Alt+Ctrl+sDela aktivt fönster eller inte
F6Växla ruta i delat fönster
Alt+Shift+rLänka till föregående avsnitts sidhuvud eller sidfot
Alt+Shift+sStänga sidhuvud och sidfot
Alt+Ctrl+fInfoga fotnot
Alt+Ctrl+dInfoga slutkommentar *
Ctrl+Shift+xVisa taggar i XML-dokument eller inte ***
Alt+Shift+VänsterpilHöj en nivå i Disposition
Alt+Shift+HögerpilSänk en nivå i Disposition
Alt+Shift+UppåtpilFlytta Upp i Disposition
Alt+Shift+NedåtpilFlytta Ned i Disposition
Alt+Shift+PlusVisa i Disposition
Alt+Shift+Numeriskt plusVisa i Disposition
Alt+Shift+BindestreckDölj i Disposition
Alt+Shift+Numeriskt minusDölj i Disposition
Alt+Shift+lVisa endast första raden i Disposition eller inte
Alt+Shift+1Visa Rubrik 1 i Disposition
Alt+Shift+2Visa Rubrik 2 i Disposition
Alt+Shift+3Visa Rubrik 3 i Disposition
Alt+Shift+4Visa Rubrik 4 i Disposition
Alt+Shift+5Visa Rubrik 5 i Disposition
Alt+Shift+6Visa Rubrik 6 i Disposition
Alt+Shift+7Visa Rubrik 7 i Disposition
Alt+Shift+8Visa Rubrik 8 i Disposition
Alt+Shift+9Visa Rubrik 9 i Disposition
Alt+Shift+aVisa alla nivåer i Disposition eller inte
Alt+Ctrl+PlusVisa underdokument eller inte
Alt+Ctrl+HomeVisa bläddringsalternativ
F7Stavning och grammatik
Shift+F7Visa synonymer
Alt+F7Gå till nästa felstavning
Ctrl+Shift+gVisa dialogrutan Räkna ord **
Ctrl+Shift+rRäkna om ord (Ctrl+Shift+o i Word 2002) ***
Ctrl+Shift+oVisa referensinformation i Åtgärdsfönstret (i Word 2002 används kortkommandot för att räkna om ord) ***
Ctrl+Shift+8Visa icke utskrivbara tecken eller inte
Alt+xVäxla mellan tecken och Unicode **
F1Hjälp om Microsoft Word
Shift+F1Förklaring
Alt+Ctrl+F1Visa Microsoft Systeminformation
Alt+Shift+F7Visa översättning i Åtgärdsfönstret (eller inte i Word 2002) **
Alt+F4Avsluta Word
Ctrl+dVisa dialogrutan Tecken
Ctrl+Shift+<Öka teckenstorleken (kortkommando saknas i amerikansk version)
Ctrl+9Öka teckenstorleken 1 punkt (Alt+Ctrl+9 i amerikansk version)
Ctrl+<Minska teckenstorleken (Ctrl+Shift+< i amerikansk version)
Ctrl+8Minska teckenstorleken 1 punkt (Alt+Ctrl+8 i amerikansk version)
Ctrl+fFet stil eller inte (Ctrl+b i amerikansk version)
Ctrl+kKursiv stil eller inte (Ctrl+i i amerikansk version)
Ctrl+uEnkel understrykning eller inte
Ctrl+Shift+wEnkel understrykning eller inte
Ctrl+Shift+dDubbel understrykning eller inte
Ctrl+Shift+aVersaler eller inte
Shift+F3Växla skiftläge
Ctrl+Shift+iKapitäler eller inte (Ctrl+Shift+k i amerikansk version)
Ctrl+PlusUpphöjd text eller inte
Ctrl+Shift+0Nedsänkt text eller inte
Ctrl+Shift+hDold text eller inte
Ctrl+BlankstegTa bort direktformaterade teckenformat
Ctrl+Shift+zTa bort direktformaterade teckenformat
Ctrl+Shift+lLägg till punktlista
Ctrl+lVänsterjusterad text
Ctrl+rHögerjusterad text
Ctrl+eCentrerad text
Ctrl+jMarginaljusterad text
Ctrl+mÖka indrag från vänster
Ctrl+Shift+mMinska indrag från vänster
Ctrl+tÖka hängande indrag
Ctrl+Shift+tMinska hängande indrag
Ctrl+1Enkelt radavstånd
Ctrl+51,5 raders radavstånd
Ctrl+2Dubbelt radavstånd
Ctrl+0Lägg till eller ta bort 12 punkters avstånd före stycke
Ctrl+qTa bort direktformaterade styckeformat
Alt+1Använd formatmallen Rubrik 1
Alt+2Använd formatmallen Rubrik 2
Alt+3Använd formatmallen Rubrik 3
Ctrl+Shift+nAnvänd formatmallen Normal
Alt+Shift+Numerisk 5 med NumLock avAnvänd formatmallen Normal (fungerar inte på vissa nyare tangentbord)
Alt+Ctrl+kAutoformat
Alt+Ctrl+uUppdatera autoformat
Ctrl+Shift+sFlytta fokus till kombinationsrutan Formatmall
Ctrl+Shift+bFlytta fokus till kombinationsrutan Teckensnitt (Ctrl+Shift+f i amerikansk version)
Ctrl+Shift+pFlytta fokus till kombinationsrutan Teckenstorlek
Ctrl+Shift+qAnvänd teckensnittet Symbol
Ctrl+F9Infoga fälttecken (skriv MACROBUTTON NoMacro Text för att skapa skrivposition med ledtexten Text)
Alt+Shift+pInfoga sidnummerfält
Alt+Shift+dInfoga datumfält
Alt+Shift+tInfoga tidfält
Alt+Shift+lInfoga listfält
F11Nästa fält
Alt+F1Nästa fält
Shift+F11Föregående fält
Alt+Shift+F1Föregående fält
Alt+F9Visa fältkoder eller inte
Shift+F9Visa fältkoder i markerat fält eller inte
Ctrl+Shift+F9Omvandla fält till text eller hyperlänk till text
Ctrl+6Omvandla fält till text eller hyperlänk till text
F9Uppdatera markerat fält
Alt+Shift+uUppdatera markerat fält
Ctrl+3Lås fält
Ctrl+F11Lås fält
Ctrl+4Lås upp fält
Ctrl+Shift+F11Lås upp fält
Alt+F3Ny autotext
F3Infoga autotext
Alt+Ctrl+vInfoga autotext
Alt+Ctrl+aInfoga kommentar (Alt+Ctrl+m i amerikansk version)
Ctrl+Shift+BindestreckInfoga hårt bindestreck
Ctrl+BindestreckInfoga mjukt bindestreck
Ctrl+Shift+BlankstegInfoga hårt blanksteg
Ctrl+Numeriskt minusInfoga kort tankstreck
Alt+Ctrl+Numeriskt minusInfoga långt tankstreck
Alt+Ctrl+PunktInfoga tre punkter
Alt+Ctrl+cInfoga copyrightsymbol
Alt+Ctrl+tInfoga symbolen för varumärke
Alt+Ctrl+rInfoga symbolen för registrerat varumärke
Alt+Ctrl+eInfoga symbolen för Euro
Alt+Ctrl+mInfoga grekiska bokstaven my (kortkommandot saknas i amerikansk version)
Ctrl+Shift+eSpåra ändringar eller inte
Alt+Shift+oVisa dialogrutan Markera innehållsförteckning
Alt+Shift+xVisa dialogrutan Markera indexord
Alt+Shift+iVisa dialogrutan Markera citat (i Word 2002 och äldre versioner används kortkommandot för att infoga kopplingsinstruktion i huvuddokument)
Alt+Shift+fInfoga kopplingsinstruktion i huvuddokument (Alt+Shift+i i Word 2002 och äldre versioner) ***
Alt+Shift+kSök och rapportera fel i huvuddokument
Alt+Shift+eRedigera källdata
Alt+Shift+nKoppla till nytt dokument
Alt+Shift+mKoppla till skrivare
Ctrl+F3Klipp ut markering till Insamling
Ctrl+Shift+F3Klistra in Insamling
Ctrl+Shift+F5Visa dialogrutan Bokmärke
Ctrl+iVisa dialogrutan Hyperlänk (Ctrl+k i amerikansk version)
Alt+F8Visa dialogrutan Makro
Alt+F11Visa Visual Basic Editor eller inte
Alt+Shift+F11Visa Microsoft Skriptredigeraren *

 

*) Fungerar från och med Word 2000.
**) Fungerar från och med Word 2002.
***) Fungerar från och med Word 2003.

Tangentkombinationen Alt+Ctrl kan ersättas av tangenten Alt Gr.

 

Har du svårt att vänja dig vid det nya gränssnittet i Office 2007 och 2010?
Tar det lång tid att hitta rätt knapp i det nya menyfliksområdet i Word, Excel
och PowerPoint? Saknar du de gamla menyerna och verktygsfälten?
Med sharewareprogrammet Classic Menu får du tillgång till det
nya menyfliksområdet och de gamla menyerna samtidigt.
För Office 2010 finns en gratisversion av Classic Menu.

Programmet är på engelska, men ger dig rätt språk på menyerna,
oavsett vilken språkversion av Office 2007 eller 2010 du har.

Classic Menu

 

Lär dig Word på 3 minuter
Word bygger på stycken. Om man inte förstår vad ett stycke är förstår man inte Word. Ett stycke i Word är texten mellan ett stycketecken och nästa. Ett stycketecken är ett dolt tecken som man skriver med Enter-tangenten. En text som ser ut som ett stycke räknas inte som ett stycke om man trycker på Enter-tangenten i slutet av varje rad. Programmet ger dig automatiskt en ny rad att skriva på när den gamla raden är full. När man inleder ett nytt stycke trycker man bara en gång på Enter-tangenten, inte två. Programmet kan automatiskt skapa ett extra radavstånd före och efter varje stycke.

I Word skiljer man på dokumentmallar, formatmallar och direktformatering. Man skiljer även på utskriftsformat, styckeformat och teckenformat. Exempel på utskriftsformat är marginaler och sidorientering. Exempel på styckeformat är justering, radavstånd och indrag. Exempel på teckenformat är teckensnitt och teckenstorlek. Teckenstorlek mäts i den typografiska måttenheten punkt, som motsvarar 0,376 mm. I Word kan man använda teckenstorlekar mellan 1 och 1638 punkter. Dessutom kan man zooma dokumentet från 10 till 500 % på bildskärmen.

Programmet har tabbstopp, precis som en gammal skrivmaskin. Ovana personer brukar inleda ett brev med ett stort antal blanksteg för att dagens datum ska hamna lagom långt högerut. Det är bättre att använda tabbstopp. Word kan även skapa riktiga tabeller med rutnät och allt. Tabeller kan fördelas på flera sidor och kolumnrubrikerna kan upprepas automatiskt överst på varje sida. Programmet kan sortera kolumnernas innehåll i stigande eller fallande ordning.

Word kan spara ett dokument på så sätt att programmet i fortsättningen öppnar kopior av dokumentet istället för originalet. Det kallas dokumentmall. Dokumentmallar sparas i DOT-filer. Vanliga dokument sparas i DOC-filer.

Om man ofta använder en viss inställning för teckenformat och styckeformat kan man spara denna inställning. Det kallas formatmall. Man sparar formatmallar i dokument och dokumentmallar.

Word 2003

Alla dokument och dokumentmallar baseras på en dokumentmall som heter Normal och alla formatmallar baseras på en formatmall som också heter Normal. Dokumentmallen Normal innehåller inte bara formatmallen Normal, utan även ett antal färdiga formatmallar för rubriker och andra ändamål.

Dokumentmallen Normal finns i filen Normal.dot. Om man tar bort denna fil återskapas den i ursprungligt skick nästa gång man startar Word. Det kan vara bra att veta om man behöver återställa formatmallarna i dokumentmallen Normal.

Att ändra textens utseende utan att använda formatmallar kallas direktformatering. Det är en fördel att använda formatmallar, särskilt i stora dokument.

Om man vill kan man dela ett dokument i sections. I den svenska versionen av Word heter det inte sektioner, utan avsnitt. Det handlar inte om textens disposition. Avsnitt låter dig använda olika marginaler, spaltindelningar, sidorienteringar och sidhuvuden i olika delar av dokumentet.

Textens disposition hanteras i programmets särskilda dispositionsläge, ett praktiskt verktyg för den som använder formatmallar i stora dokument. Word kan även hjälpa dig att skapa innehållsförteckningar, index, fotnoter och slutnoter.

Du kan döpa en text till ett namn. När du sedan skriver namnet och trycker på funktionstangenten F3 skriver Word texten automatiskt. Det kallas autotext.

Autokorrigering betyder att Word jämför alla ord du skriver med orden i första kolumnen i en tabell. Om ordet du skrev finns i första kolumnen ersätts det automatiskt med ordet i andra kolumnen. På så sätt slipper man de vanligaste stavfelen. Du kan redigera autokorrigeringstabellens innehåll som det passar dig.

Ett fält är en bit text som kan uppdateras automatiskt. Fält kan innehålla dagens datum, aktuellt sidnummer, totalt antal sidor och mycket annat.

Word kan skapa kopplade dokument. På så sätt kan du snabbt skriva ut personliga brev till alla kunderna i ditt kundregister eller etiketter till alla dina produkter. Word kan även fungera som rapportgenerator åt i stort sett vilken databas som helst.

Bland nyheterna i de senaste versionerna märks möjligheten att dubbelklicka och börja skriva mitt på sidan i Word 2000, splittrade markeringar i Word 2002 och möjligheten att spara dokument som XML-filer i Word 2003.

Liksom andra program i Microsoft Office kan Word automatiseras med programmeringsspråket Visual Basic for Applications. Genom att spela in makron kan man automatisera Word utan att kunna programmera.

 

Markörförflyttingar och markeringar
Piltangenterna flyttar den blinkande markören ett tecken eller en rad i respektive riktning. Tangenterna Home och End flyttar markören till början respektive slutet av den aktuella raden. Om man kombinerar Home och End med Ctrl-tangenten hamnar markören i början och slutet av hela dokumentet.

Man kan även kombinera piltangenterna med Ctrl-tangenten. Då flyttas markören ett ord i sidled eller ett stycke i höjdled.

Tangenterna Page Up och Page Down flyttar markören en skärmbild uppåt och nedåt. Om man vill att förflyttningen ska motsvara en utskriven sida håller man samtidigt ner Ctrl-tangenten.

Alla dessa markörförflyttningar kan kombineras med Shift-tangenten om man vill göra en markering som börjar vid den blinkande markören istället för att flytta den.

Man kan även göra några trick med musen. Ett dubbelklick på ett ord markerar ordet. Ett klick i marginalen markerar raden. Ett trippelklick på ett stycke eller ett dubbelklick i marginalen markerar stycket. Ett trippelklick i marginalen markerar hela dokumentet.

Splittrade markeringar var en nyhet i Word 2002. Man gör en splittrad markering genom att hålla ner Ctrl-tangenten vid alla delmarkeringar utom den första.

Om man inte håller på att göra en splittrad markering kan man dessutom Ctrl-klicka på en mening för att markera meningen och Ctrl-klicka i marginalen för att markera hela dokumentet.

 

Blandade trick
Dubbelklicka på namnlisten på ett flytande verktygsfält för att docka det.
Dubbelklicka på spåret till vänster på ett dockat verktygsfält för att göra det flytande (gäller endast Word 97).
Dubbelklicka till vänster på statusfältet för att visa dialogrutan Sök och ersätt.
Dubbelklicka på den vågräta eller lodräta linjalen för att visa dialogrutan Utskriftsformat.
Dubbelklicka på skarven mellan två kolumner på den vågräta linjalen för att visa dialogrutan Tabellegenskaper (dialogrutan Cellstorlek i Word 97).

 

Smart trick 1
Tryck på Shift+F1 och klicka i texten för att få information om aktuellt teckenformat och styckeformat.

Smart trick 2
Håll ner Alt-tangenten för att markera fritt med dra-och-släpp-metoden. Detta trick är användbart om man vill markera kolumner som har skapats med tabbstopp.

Smart trick 3
Skriv =rand(50,5) i början av ett nytt dokument och tryck på Enter, så infogar Word 50 stycken med 5 exemplar av meningen "Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor" i varje stycke. Naturligtvis kan man även använda andra tal. Så länge talen håller sig under 100 är det inga problem. I andra språkversioner av Word får meningen en annan ordalydelse. Den danska versionen lyder "Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde", den engelska "The quick brown fox jumps over the lazy dog" osv. I Word 2007 byttes texten ut mot diverse information om Word. Den gamla texten kan man få genom att skriva rand.old istället för rand. I Word 2007 kan man även få latin genom att skriva lorem istället för rand.

Tricket är användbart för lärare och elever när de snabbt behöver ett dokument att experimentera med. På några sekunder kan man skapa dokument på flera hundra sidor.

Observera att tricket inte fungerar om man har tagit bort bocken i avbockningsrutan Skriv över befintlig text i inställningarna för autokorrigering.

Smart trick 4
Tryck på Alt+Ctrl+Numeriskt Plus och du ser att muspekaren förvandlas till en lussekatt. Om du nu klickar på ett menyval eller en knapp kan du själv bestämma kortkommandot för menyvalet eller knappen! Detta gäller även menyval och knappar som normalt inte har något kortkommando! Vill du inte göra några ändringar kan du trycka på Esc för att återgå till din vanliga muspekare.

Smart trick 5
Erfarna användare vet att man kan kopiera, flytta och ta bort knappar och menyer i Word 2003 och äldre versioner genom att hålla ner Alt-tangenten (och Ctrl-tangenten om man vill kopiera) och använda dra-och-släpp-metoden. Men hur tar man bort enstaka menyval från en meny?

Svaret är kortkommandot Alt+Ctrl+- som förvandlar muspekaren till ett minustecken. Nu kan du ta bort enstaka menyval genom att klicka på dem. Vill du inte göra några ändringar kan du trycka på Esc för att återgå till din vanliga muspekare.

Tricket fungerar endast i Word 2003 och äldre versioner.

Alla menyer återställs om man återställer menyraden och den kan återställas om man klickar på Anpassa... på menyn Verktyg och väljer fliken Verktygsfält. Där kan även de andra verktygsfälten återställas.

Smart trick 6
Du kan zooma genom att hålla ner Ctrl-tangenten och samtidigt rulla på mushjulet.

Smart trick 7
Om du håller ner Alt-tangenten kan du fritt flytta en figur med dra-och-släpp-metoden utan att påverkas av rutnätet.

 

Smart trick i Word 2003 och nyare versioner
Håll ner Alt-tangenten och klicka samtidigt på ett ord i texten, så visas referensinformation om ordet i Åtgärdsfönstret.

 

Några användbara teckenkoder från ANSI-tabellen
Siffrorna måste skrivas på det numeriska tangentbordet med Num Lock på.

æ (litet danskt ä) Alt+0230
Æ (stort danskt ä) Alt+0198
ø (litet danskt ö) Alt+0248
Ø (stort danskt ö) Alt+0216
þ (litet isländskt thorn) Alt+0254
Þ (stort isländskt thorn) Alt+0222
ð (litet isländskt eth) Alt+0240
Ð (stort isländskt eth) Alt+0208
ü (litet tyskt u) Alt+0252
Ü (stort tyskt u) Alt+0220
ä (litet svenskt ä) Alt+0228
Ä (stort svenskt ä) Alt+0196
ö (litet svenskt ö) Alt+0246
Ö (stort svenskt ö) Alt+0214
° (gradnolla) Alt+0176
± (plusminus) Alt+0177
· (multiplikationstecken) Alt+0183
‰ (promille) Alt+0137
µ (my) Alt+0181
¹ (upphöjd etta) Alt+0185
² (upphöjd tvåa) Alt+0178
³ (upphöjd trea) Alt+0179
¼ (en fjärdedel) Alt+0188
¾ (tre fjärdedelar) Alt+0190
© (copyright) Alt+0169
® (registrerat varumärke) Alt+0174
™ (trade mark) Alt+0153
€ (euro) Alt+0128
¥ (yen) Alt+0165

Om du behöver något annat ovanligt tecken kan du klicka på Symbol... på menyn Infoga.

När man skriver makron i Visual Basic for Applications är det bra att veta att funktionen Chr(x) ger följande resultat vid olika värden på talet x:

x Chr(x)
9 Tab (istället för Chr(9) kan man skriva konstanten vbTab)
34 " (citattecken)
38 & (skriv Chr(38) & Chr(38) för att undvika understreck)

Använd alltid konstanten vbCrLf (motsvarar Chr(13) & Chr(10)) för att göra en radbrytning programmatiskt.

 

Uttryck som används när man söker och ersätter text i Word

Om man klickar på Sök... eller Ersätt... på menyn Redigera i Word kan man söka eller ersätta text. Det är bra att veta att man även kan söka efter andra saker.

Om du vill söka efter... ...så skriver du
Manuella sidbrytningar ^m
Manuella radbrytningar ^p
Manuella kolumnbrytningar ^n
Mjuka radbrytningar ^l
Avsnittsbrytningar ^b
Korta tankstreck ^=
Långa tankstreck ^+
Mjuka bindestreck ^-
Hårda bindestreck ^~
Hårda blanksteg ^s
Tabbsteg ^t
Kommentarer ^a
Fält ^d

Om du vill söka efter dubbla blanksteg skriver du helt enkelt två blanksteg när du anger vad Word ska söka efter. En sådan sökning bör du göra i alla dokument för att slippa dubbla blanksteg.

 


Fotnot

Microsofts hjälptexter i Word innehåller vissa fel.

I Word 2000 och 2002 står det att man kan infoga kommentarer med kortkommandot Alt+Ctrl+m, vilket är kortkommandot för att infoga tecknet µ. I den svenska versionen infogar man kommentarer med kortkommandot Alt+Ctrl+a. Microsoft har glömt att kortkommandot Alt+Ctrl+m inte har samma funktion i de svenska och amerikanska versionerna.

Detta fel rättades i Word 2003, men även denna version påstår att man kan använda de mystiska kortkommandona Ctrl+Shift+F7 ("Uppdatera Källa") och Alt+Shift+F9 ("Klicka Fält"). Ingen verkar veta hur dessa kortkommandon ska användas i praktiken.

Frågor eller kommentarer? Kontakta webmaster!